MEMORYBOX-OUDERENZORG
 


 


Creatief in denken en doen

Creativiteit in zorg en begeleiding (thuis, zorgcentra en verpleeghuis)
Belevingsgerichte zorg (nascholing en bijscholing)

Ik bied aan: het product zelf en coaching van werknemers in de zorg

Coaching

• transfer naar de eigenberoepspraktijk
• de organisatie van het project
• begeleiding ouderen
• het creatieve pr
oces
• het praktisch uitvoeren
• stimuleren eigen creativiteit

Belevingsproject Memoryboxieder z’n eigen herinnering de memorybox

In de ouderenzorg is een gelijkwaardige communicatie tussen zorgverleners, mantelzorgers, familie en ouderen en (beginnend) dementerenden van groot belang. Ze draagt bij aan de kwaliteit van de zorg. Een belangrijk hulpmiddel is de oudere te stimuleren zijn herinneringen te laten delen met anderen in de zorgomgeving.

De Memorybox is een project waarmee de oudere en (beginnend) dementerende mens geholpen wordt terug te keren naar zijn herinneringen. Hierdoor is de kans groot, dat de noodzakelijke communicatie tussen zorgverlener en oudere op gang komt of langer blijft voortbestaan. De memoryboxjes zijn heel bruikbaar voor belevingsprojecten in de ouderenzorg.


De Memorybox bestaat uit twee of meer kastjes, waarin op een ruimtelijke manier uitgeknipte foto’s van de oudere te zien zijn. De kastjes zijn geschilderd in een kleur, die terugkomt op de foto’s. De foto’s volgen het levenspad van de oudere: de jeugd, de adolescentie, de volwassenheid tot ongeveer 40 jaar, de middelbare leeftijd en de recente tijd.

De Memoryboxjes worden gemaakt in nauwe samenwerking met de oudere, de zorgverlener, activiteitenbegeleiding en de familie. Alle betrokkenen dragen bij aan de herinnering, het meest eigen en waardevolle deel van de oudere.

 


Belevingsproject de Kraag

“voelen/ ruiken/ kleur/ thuis/ heimwee/ wennen/ vertrouwd”

De Kraag , waarin zintuigen: ruiken, zien, voelen, en emoties/gevoelens, centraal staan.

....

De Kraag is een project waar een grote kraag (gemaakt van papier en/of stof centraal staat. De kraag is onderverdeeld in willekeurige vakken die worden “gekleurd” met lapjes stof van “thuis”.
Zakdoek, washandjes, stofdoek, stof van verschillende structuur/ kleur, herkenbaar voor de oudere/ beginnend dementerende.
Door de structuur en zelfs de geur van de verschillende lapjes wordt mogelijk gemaakt dat de oudere die wat minder ziet, toch door het voelen een beleving van ‘thuis” heeft,

De Kraag geeft een enorme uitstraling, je voelt je koning of koningin! Met dit gegeven in gedachten: elke Kraagmaker gaat met kraag op de foto.
Follow up: expositie in zorgcentrum